-
    

SZÉCHENYI KÁRTYA

2005. január 6.

SZÉCHENYI KÁRTYA 2       

2008. június 27. péntek

 

Széchenyi-hitelkártya

A program célja a mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti likviditási problémáinak kezelése a bankok által kibocsátott vállalkozói bankkártya (Széchenyi-kártya) segítségével. A konstrukció egyszerűbb és gyorsabb eljárást tesz lehetővé azzal, hogy a banki hitelbírálatot az MKIK irodái készítik elő. A program további előnye, hogy a Hitelgarancia Részvénytársaság 80%-ban készfizető kezességet vállal a vállalkozó hiteltartozásának visszafizetéséért, ami jelentősen mérsékli a vállalkozóval szembeni banki biztosíték-igényt. A hitelkeret két évig (730 nap) áll a vállalkozás rendelkezésére. A bankkártyához kapcsolódó hitelkeret 500 ezer - 25 millió Forint.

 

I. A program leírása, a kártyaigénylés folyamata

Széchenyi-kártya ügyintéző:

Magyaródi Tamás 25/502-060 kartya@dkik.hu

Fax: 25/502-061

Ügyintézés, tájékoztatás: időpont egyeztetés után lehetséges hétfőtől csütörtökig 8-12, 13-15 között

 

A hitelkártya igényléshez szükséges iratok:

A/ Egyéni vállalkozó

- Személyazonosító okmány, adókártya
- Vállalkozói igazolvány
- Pénzforgalmi bankszámlakivonat (30 napnál nem régebbi)
- SZJA bevallás az utolsó  két lezárt, teljes üzleti évről
-  30 napnál nem régebbi APEH igazolás (SZJA bevallás adataival bővített igazolás; az adóigazolás kérelemnél ezt fel kell tüntetni.)  
- Tárgyidőszak főkönyvi kivonata
- Magánszemély készfizetőkezes személyazonosító okmányai és adókártyája

- 6-10 MFt összegű hitelkeret igénylés esetén minimum az igényelt hitelkeret háromszoros, 11-25 MFt közötti igénylés esetén ötszörös összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás (ha nem a számlavezető bankhoz kerül benyújtásra a Széchenyi-kártya igénylési lap)

-11-25 MFt igényelt hitel esetén ingatlan tulajdoni lapja (bankfüggő)
- Pecsét

B/ Társas vállalkozás

- Nyomtatványt aláíró személy személyazonosító okmányai és adókártyája
-  Utolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat
- Cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
- Aláírási címpéldány
- Pénzforgalmi bankszámlakivonat (30 napnál nem régebbi)
- az utolsó 2 (legalább 1) év pénzügyi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítőmelléklet, könyvvizsgálói jelentés)

- Utolsó lezárt év főkönyvi kivonata
- Tárgyidőszak főkönyvi kivonata
-  30 napnál nem régebbi APEH igazolás (a Társasági adóbevallás adataival bővített igazolás; az adóigazolás kérelemnél ezt fel kell tüntetni.)  
- Magánszemély készfizető kezes személyazonosító okmánya és adókártyája (ha nem azonos az aláíróval)

-6-10 MFt összegű hitelkeret igénylés esetén minimum az igényelt hitelkeret háromszoros, 11-25 MFt közötti igénylés esetén ötszörös összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás (ha nem a számlavezető bankhoz kerül benyújtásra a Széchenyi-kártya igénylési lap)-

-11-25 MFt igényelt hitel esetén ingatlan tulajdoni lapja (bankfüggő)
- Pecsét

Kitöltendő nyomtatványok:

" Nyilatkozat a Széchenyi Kártya 2 konstrukcióban való részvételhez "
" Széchenyi Kártya 2 igénylési lap"
Letölthetők a www.szkartya.hu oldalról

Figyelem!
A kártya igényléshez minden esetben készfizető kezes szükséges a vagyoni biztosítékhoz.

Készfizető kezes:

- egyéni vállalkozás esetében egy nagykorú, Magyarországon min. 3 éve állandó lakhellyel rendelkező EU tagállam- állampolgár kezessége
- kft esetén a készfizető kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen tulajdonos nagykorú, Magyarországon min. 3 éve állandó lakhellyel rendelkező EU tagállam- állampolgár kezessége akik a Társas Vállalkozásban egyedül vagy együttesen legalább 50%-os közvetett vagy közvetlen tulajdonnal rendelkeznek,
-Bt esetén legalább egy kültagnak kell kezességet vállalni. Amennyiben többségi tulajdonos a beltag akkor egy kültag kezessége kell még, ha a kültag -kültagok- többségi tulajdonosok akkor csak a kültag -kültagok- kezessége kell.

 

Folyószámla vezetésre választható hitelintézetek:

Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Erste Bank Hungary Nyrt.
Magyarországi Volksbank Zrt.

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaújvárosi Fiókja

Észak-Tolna Megyei Takarékszövetkezet Dunaújvárosi Fiókja

Alba Takarékszövetkezet Dunaújvárosi és környékbeli Fiókjai

Figyelem!
A új bankszámla megnyitását az APEH-hez 15 napon belül az erre rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni.

 

II. Kik vehetnek részt a Széchenyi-kártya programban?

Kik nyújthatnak be hitel- és kártyaigénylést?
Széchenyi hitelkártyát bármely vállalkozás igényelhet, amely a feltételeknek megfelel. 2003. július 1-től RT is benyújthat igénylést. A kamarai tagok kiszolgálása továbbra is díjmentes. A Magyar Agrárkamara tagjain kívül a szakmai kamarák (orvos, gyógyszerész, könyvvizsgáló, mérnök stb.) és a társult szervezetek (Baranya Megyei Iparszövetség, KISOSZ, Baranya Megyei Kereskedők Egyesülete, a Pécsi Ipartestület, a Pécsi Szállítók Ipartestülete, a Siklós és Környéke Ipartestület) tagjai is igényelhetik a hitelkártyát a kamarai ügyfélszolgálaton kedvezményes eljárási díj (50%) ellenében. Az egyik szervezethez sem tartozó vállalkozók 17.000 Ft eljárási díj ellenében intézhetik a hitelkérelmet.

- rendelkezik egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó - a vállalkozási formához igazodó - éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy adóbevallással (a számviteli törvény vagy a személyi jövedelemadó törvény szerint);
- kinyilvánítja részvételi szándékát a programban;
- legfeljebb 249 főt foglalkoztat teljes munkaidőben;
- nincs 30 napon túl lejárt köztartozása;
- csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, illetve végrehajtás nincs ellene folyamatban;
- rendelkezik a tevékenysége folytatásához előírt hatósági engedélyekkel;
- ellene vagy a vállalkozás tulajdonosa(i) ellen nem folyik büntetőeljárás;
- a cégnyilvántartásba bejegyezték (ha a megalakuláshoz a bejegyzés szükséges);
- nincs lejárt hitelszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása;
- a kedvezményes hitelt nem a Hitelgarancia Rt. üzletszabályzatában tiltott célokra kívánja fordítani;
- a következő tevékenységek egyikét sem folytatja főtevékenységként: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540),katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200), pénzügyi közvetítés, biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ill. egyéb pénzügyi tevékenység (TEÁOR 64-66), növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02, 03), olaj gyártása (TEÁOR 1041), szőlőbor termelése (TEÁOR 1102), valamint szénbányászat (TEÁOR 05);
- vállalkozás kizárólag exporthoz közvelenül kapcsolódó tevékenységet végez.
- a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalását korábban igénybe vette és- a kérelemhez kapcsolódóan nem tett valótlan tartalmú nyilatkozatot, és/vagy- az új kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül nem volt beváltott készfizető kezessége a Hitelgarancia Rt-nél, és/vagy - a Hitelgarancia Rt. által az adott hiteligénylő kötelezettségeiért vállalt és fennálló készfizető kezességének összege nem éri el az 599 millió forintot;
- a területi kereskedelmi és iparkamara nem folytat ellene etikai eljárást, illetve ha a területi kereskedelmi és iparkamara korábbi elmarasztaló határozatával érintett tevékenységét korrigálta;
- a megelőző három évben pályázati vagy egyéb költségvetési támogatásban részesült és a támogatási szerződést nem szegte meg.
- ha a kártyaigénylést megelőző 6 hónapon belül 50 % vagy annál nagyobb mértékű tulajdonosváltásra nem került sor, kivéve ha a hitelfelvevő Vállalkozás a futamidő meghosszabbítása céljából adja be igénylését vagy ha tulajdonosváltásra a korábbi tulajdonos elhalálozása miatt került sor.

Milyen célra, milyen feltételekkel vehető fel a hitel?

- a hitelkeret belföldi vagy külföldi vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére, bankpénztári és ATM készpénzfelvételre, továbbá az esedékes banki átutalásokra használható fel;
- a hitelkeret bármikor törleszthető és ismét igénybe vehető. - A hitel kamata : A hiteldíj (a hitel kamata + kezelési költsége) összesen: 1 havi BUBOR + 4% + 0.8%, melyből az állami támogatáson felüli részt kell a Vállalkozásnak megfizetnie, mert a támogatás összegét a bankok az államtól szedik be, amennyiben a Vállalkozás jogosult a kamattámogatás igénybevételére.

-A Hitelgarancia Rt. a készfizető kezességvállalás díjaként a hitelszerződésben meghatározott hitelkeret 80%-ára vetítve 1,7%-os mértékű készfizető kezességvállalási díjat (garanciadíj) számít fel. A Vállalkozásnak csak a garanciadíj felét kell megfizetnie, mert a garanciadíj másik felét az állam támogatásként fizeti meg a Vállalkozások helyett.

- Az éves kártyadíjon, a bankok által meghatározott forgalmi és számlavezetési díjon kívül a bankok más banki költségeket nem terhelnek a vállalkozóra.

 

A Regisztrációs Szervezet

Vállalkozókkal szemben kötelezően felszámítandó regisztrációs díjak 500.000- 25.000.000,- Ft összegű hitelkeret esetén

Ügyfélkör

Bruttó regisztrációs díj

VOSZ tag, területi kereskedelmi és iparkamarai tag, VOSZ tagszervezet tagja *

nincs regisztrációs díj

Társult Szervezetek **

8.500,- Ft

Nem szervezeti tag, nem társult szervezet tagja

17.000,- Ft

 

A hitel visszafizetésének fedezetei és biztosítékai

- a pénzforgalmi bankszámlákra befolyó bármilyen összeg,
- a vállalkozás értékpapír-számláin található bármilyen értékpapír ellenértéke,
- azonnali inkasszó jog a vállalkozás összes pénzforgalmi bankszámlájára,
- az egyéni vállalkozók teljes vagyona,
- a társas vállalkozások teljes vagyona,
- a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalása a hitelkeret (tőke) 73 %-ára,
- a hitelnyújtó bank által kért további elfogadott biztosíték(ok).
- várható szankció arra az esetre, ha a vállalkozás az esedékes kötelezettség (hiteltörlesztés, illetve kamatfizetés) teljesítésénél legalább 50.000 forint összeggel 30 napot meghaladóan adós marad: a VOSZ és/vagy az MKIK a mulasztás tényét nyilvánosságra hozhatja.

 

A hitel- és kártyaigénylés

A programban való részvételi szándékot bármelyik területi kereskedelmi és iparkamaránál lehet bejelenteni. E szervezeteknél igényelhetők a belépéshez szükséges formanyomtatványok is. A területi szervezetek a benyújtott kérelmeket regisztrálják, befogadják, ellenőrzik a kizáró feltételeket, az adatokat rögzítik, majd továbbítják a KA-VOSZ Rt. részére a kérelmeket. A KA-VOSZ Rt. a dokumentumokat pénzügyileg ellenőrzi, szükség szerint kiegészítő információkat szerez be a vállalkozásról, majd az előkészített kérelmeket előminősíti és továbbítja a programban résztvevő, az ügyfél által kiválasztott bank részére. A bank dönt a hitelkeret megnyitásáról, a kártya kiadásáról, a szerződéskötésről. Pozitív elbírálás esetén az ügyfél a helyi banki szervezetnél köti meg a hitelszerződést és veszi át a kártyát. A hitelszerződés aláírásának napjától számított egy év elteltével kerül sor a vállalkozás helyzetének, illetve a bekövetkezett (esetleges) változások értékelésére és az eredménytől függően a hitelkeret meghosszabbítására, összességében esetleges megváltoztatására.

 

Hosszabbítás és keretemelés

Fontos tudnivaló, hogy hitelhosszabbításra az igényléseket a lejárat előtt 30 nappal kell leadni!

A hitelkártya hosszabbításához és keretemeléshez szükséges iratok:

A/ Egyéni vállalkozó

- Személyazonosító okmány, adókártya
- Vállalkozói igazolvány
- Pénzforgalmi bankszámlakivonat (30 napnál nem régebbi)
- SZJA bevallás az utolsó lezárt, teljes üzleti évről
-  30 napnál nem régebbi APEH igazolás (SZJA bevallás adataival bővített igazolás; az adóigazolás kérelemnél ezt fel kell tüntetni.)  
- Tárgyidőszak főkönyvi kivonata
- Magánszemély készfizetőkezes személyazonosító okmányai és adókártyája

B/ Társas vállalkozás

- Nyomtatványt aláíró személy személyazonosító okmányai és adókártyája
-  Utolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat
- Cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
- Aláírási címpéldány
- Pénzforgalmi bankszámlakivonat (30 napnál nem régebbi)
- az utolsó 2 (legalább 1) év pénzügyi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítőmelléklet, könyvvizsgálói jelentés)
- Tárgyidőszak főkönyvi kivonata
-  30 napnál nem régebbi APEH igazolás (a Társasági adóbevallás adataival bővített igazolás; az adóigazolás kérelemnél ezt fel kell tüntetni.)  
- Magánszemély készfizető kezes személyazonosító okmánya és adókártyája (ha nem azonos az aláíróval)
-6-10 M Ft összegű hitelkeret igénylés esetén minimum az igényelt hitelkeret háromszoros, 11-25 MFt közötti igénylés esetén ötszörös  összegére vonatkozó előző évi számlaforgalom igazolás ( ha nem a számlavezető Bankhoz kerül benyújtásra a Széchenyi kártya igénylés).

 

További részletes információk: www. szechenyikartyaklub.hu