Üdvözöljük a

Nemzeti Védelmi Szolgálat elektronikus hírlevelei vállalkozóknak | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2019 Szeptember >>
KeSzeCsüSzoVa
      1
2345678
9101112131415
161719202122
23242526272829
30      

Nemzeti Védelmi Szolgálat elektronikus hírlevelei vállalkozóknak

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2019. február 20.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat vállalkozók számára készített legutóbbi hírleveleiben a következő témákról olvashat: a megvesztegetés elleni szabályok az üzleti életben, környezettudatos vállalatirányítás (környezetvédelem), közérdekű bejelentések anonim kezelése, GDPR az üzleti célcsoport szemszögéből.

Megvesztegetés elleni szabályok az üzleti életben

 

Az üzleti élet szereplői körében is egyre inkább elterjedt, hogy a feddhetetlenség és az etikus magatartás iránti elkötelezettségüket belső szabályzóban (pl. Korrupció elleni szabályzat; Visszaélés elleni szabályzat stb.) rögzítik, amelynek hatálya kiterjed, mind a munkatársakra, mind a céggel/vállalattal kapcsolatban álló partnerekre. 

 

Ezek a belső szabályzók elsősorban a Btk. 209-300.§-ai https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200100.TV rendelkezéseinek figyelembevételével kerülnek elkészítésre, illetve megfelelnek az Egyesült Királyság UK Bribery Act 2010 megvesztegetés elleni törvényének http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents és az ENSZ Globális Megállapodás 10. irányelvének https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.

 

Miért fontos, hogy a vállalatok rendelkezzenek ilyen jellegű szabályzóval?

A vállalat jó hírnevének megőrzése érdekében;

A gazdasági és társadalmi károk csökkentése, elkerülése végett;

A vállalati kockázatok minimalizálása miatt;

A tisztább üzleti környezet növelése eredményeképp;

A vállalati kultúra fejlődése végett;

A vállalat hitelességének növekedése szempontjából;

A piaci kapcsolatok és munkavállalói elkötelezettségek pozitív hatása miatt

és nem utolsó sorban azért, hogy segítsen a dolgozóknak követni a vállalat értékeit és a korrupcióellenességgel kapcsolatos hivatalos szabályait.

 

A témában érdekes cikkeket az alábbi linkre kattintva olvashat http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kereso#category=all&search=megvesztegetés

 

Környezettudatos vállalatirányítás (Környezetvédelem)

 

A környezettudatos vállalatirányítás egy olyan pozitív magatartásforma, egy etikus üzleti magatartás, amely során a vállalat vezetése odafigyel arra, hogy a vállalat produktumai (szolgáltatások, termékek, tevékenységek) ne legyenek sem az emberek egészségére káros hatással, sem a munkahelyi, települési és természeti környezetet ne veszélyeztessék. Annak érdekében, hogy a következő generációk számára is fenn tudjuk tartani a megfelelő életfeltételeket, a gazdasági és társadalmi élet minden egyes szereplőjének törekednie kell a környezettudatos szemlélet és elsajátítására és alkalmazására.

 

A gazdasági társaságok részére nagyon sok környezetvédelmi előírás vonatkozik, amely alól a kis cégek sem kivételek. A kisvállalkozásokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a nagycégekre, csupán környezetvédelmi szakember hiányában nehezebb lehet megfelelniük ezeknek.

A környezet védelmének általános szabályairól itt olvashat https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.TV&goto=-1

 

A környezetvédelmével kapcsolatos további szabályozásokról, a teljesség igénye nélkül, az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200217.TV

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200410.KOR

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700078.KOR

http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/jogszabalyok/kv/0300100.htm

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.TV

 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100021.KOR&txtreferer=99500053.TV

 

A vállalatok környezettudatos elkötelezettségét, működését tanúsítvány(ok) igazolják. Ilyen a világszerte alkalmazott ISO 14001, illetve az Európai Unió Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszere az EMAS.

 

Az Európai Uniós környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelésről bővebben itt olvashat https://europa.eu/european-union/business/environment-rules_hu

 

A szabványkövetelményeknek történő megfeleléssel

a szervezet hatékonysága, eredményessége növekszik;

a szervezet működése átláthatóbb lesz, illetve

a felelősségi és hatásköri viszonyok egyértelműbbé válnak.

Korrupciómegelőzési témában az üzleti életet érintően további érdekességeket találhat az alábbi linkre kattintva

http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kereso#category=all&search=üzleti+élet

 

Közérdekű bejelentések anonim kezelése

 

A közérdekű bejelentések – alapvető jogok biztosa általi - intézését a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény szabályozza.

 

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A bejelentés javaslatot is tartalmazhat. A közérdekű bejelentések tárgya rendkívül szerteágazó lehet, így például a környezetszennyezéstől kezdődően, az adózás területen át a korrupcióig, szinte minden területet magában foglalhat.

 

A közérdekű bejelentések anonim jellegének biztosítása érdekében jött létre a közérdekű bejelentések megtételére szolgáló elektronikus rendszer.

 

A rendszer az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának (AJBH) honlapján (https://www.ajbh.hu) érhető el. Lehetőséget biztosít az ügyfélkapu igénybevételével, illetve az e nélkül történő közérdekű bejelentés megtételére. A bejelentést és annak mellékleteit – kérelem esetén mindezek anonim kivonatát – az AJBH továbbítja az annak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervhez (eljáró szerv), amelynek 30 napja van a bejelentés vizsgálatára.

 

A rendszer által automatikusan generált – betű és számkombináció alapú – ügyazonosító és a bejelentéskor – a bejelentő által - megadott jelszó használatával tudja a bejelentő ügye állását követni. A vizsgálat eredményéről szóló tájékoztatás a fent említett azonosítók használata mellett a honlapon ismerhető meg, illetve kérés esetén a biztos levélben is megküldi azt.

 

A bejelentőnek lehetősége van arra is, hogy az eljáró szerv által, a közérdekű bejelentés kivizsgálása érdekében lefolytatott eljárásfelülvizsgálatát kérje, ha a vizsgálat eredményével nem ért egyet, álláspontja szerint az eljáró szerv a közérdekű bejelentést nem vizsgálta ki teljeskörűen, illetve az eljárásra jogosult szerv a bejelentést megalapozatlannak nyilvánítja. A felülvizsgálat során a biztos azt vizsgálhatja, hogy a bejelentés kapcsán a hatóság megtett-e mindent szükséges lépést, az előírt határidőket betartotta-e, továbbá, hogy eljárása során az alapvető jogokkal összefüggő visszásság megállapítható-e.

 

A témában további érdekességeket olvashat az alábbi linkre kattintva  http://korrupciomegelozes.kormany.hu/kereso#category=all&search=közérdekű+bejelentés

 

GDPR az üzleti célcsoport szemszögéből

 

Kikre vonatkozik?

 

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet/General Data Protection Regulation) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó rendelete, amely az EGT területén tartózkodó természetes személyek személyes adatait védi és rendelkezik a tagállamok közötti szabad információáramlásról.

 

Ha a kis- vagy középvállalkozás adatkezelési (adatfeldolgozói) tevékenysége a rendelet hatálya alá tartozik, akkor rá is alkalmazni kell a GDPR-t. Gyakorlatilag a pék, a kisbolt, az egyszemélyes gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó és a webáruházak adatkezelésének is meg kell felelnie a GDPR szabályainak.

Bővebben erről itt olvashat: https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-2519-2-K.pdf

 

Természetes személy (nem cég vagy egyéni vállalkozó) szerződő partner, illetve a természetes személy kapcsolattartó adatai lehetnek elsősorban személyes adatok egy munkavállalót nem foglalkoztató vállalkozásnál.

 

Mi a teendő?

 

Az adatkezelőknek (adatfeldolgozónak) át kell tekinteniük a jelenlegi adatkezelésük GDPR-nak való megfelelését. Adatleltárt szükséges készíteniük: milyen jogalapja van az adatkezelésüknek, megfelelő-e az érintettek tájékoztatása, adatminimalizálás bekövetkezik-e, kezel-e olyan adatot, melyre nincs feltétlenül szüksége, illetve az IT biztonságtechnikai oldalt is ellenőrizniük szükséges.

Erről bővebben: https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-2068-2-K.pdf

 

Adatkezelésükről pontos, számonkérhető nyilvántartást szükséges vezetniük.

Erről bővebben: https://www.naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html

https://www.naih.hu/files/WP29-nyilvantartasi_kot_elteres-2018-05-31.pdf

 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről itt olvashat:

Erről bővebben: https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-2162-2-K.pdf

 

Adatvédelmi tisztviselő szükségessége:

Erről bővebben: https://www.naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-tisztvisel-kkel-kapcsolatban.pdf                https://www.naih.hu/files/NAIH-2018-0731-2-V.pdf

 

Az adatkezelés vonatkozásában adatvédelmi hatásvizsgálat végezhető

Erről bővebben: https://www.naih.hu/adatvedelmi-hatasvizsgalati-szoftver.html

 

Adatvédelmi incidens bejelentése:

Erről bővebben: https://www.naih.hu/files/wp250rev01_hu.pdf

 

További kérdéseire választ találhat az alábbi linkeken:

Erről bővebben: https://www.naih.hu/az-adatvedelmi-reformmal-kapcsolatos-allasfoglalasok.html

 

 

További információért látogasson el a www.korrupciomegelozes.kormany.hu oldalra.