Üdvözöljük a

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS 2019 | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS 2019

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2019. március 27.

Magyarország köztársasági elnöke a 2019. évi bírósági ülnökválasztást 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Bírósági Hivatal elnöke által közzétett adatok alapján a Székesfehérvári Törvényszékre 1 fő törvényszéki ülnököt, 3 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra (székhelye: Székesfehérvár) 7 fő munkajogi perekben eljáró ülnököt, a Dunaújvárosi Járásbíróságra 10 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt választhat meg.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, illetve az önkormányzat honlapján (www.dunaujvaros.hu) tekinthető meg.

 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag a) pedagógus, b) pszichológus, vagy c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek - kivéve a pártokat - jelölik.

 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek

jelölik.

 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

 

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. E bizonyítvány a Magyar Postánál beszerezhető formanyomtatványon vagy ügyfélkapun keresztül igényelhető. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró pedagógus ülnök jelölteknek be kell mutatniuk képesítésüket igazoló oklevelüket, nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

 

A jelöléshez szükséges formanyomtatványok Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) a IV. emelet 407-es irodahelyiségében szerezhetők be, illetve letölthetők az önkormányzat honlapján (illetve a mellékletünkből).

 

A hiánytalanul kitöltött formanyomtatványokat és az erkölcsi bizonyítványt 2019. április 9-ig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani az ülnökválasztás megszervezésével megbízott osztályvezetőhöz.

 

A 2019. évi bírósági ülnökválasztás megszervezésével dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezetőt bízta meg a polgármester. Kéri a jelölő polgárokat és szervezeteket, hogy kérdéseikkel, kéréseikkel közvetlenül az osztályvezető úrhoz fordulni szíveskedjenek. Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető a 25/544-155-ös telefonszámon, a petanszki@pmh.dunanet.hu e-mail címen, illetve személyesen a polgármesteri hivatal IV. emelet 405. sz. irodahelyiségében érhető el.