Üdvözöljük a

Küldöttgyűlés: erős évet zárt a kamara | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Küldöttgyűlés: erős évet zárt a kamara

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2018. április 13.

Évi rendes küldöttgyűlését tartotta meg április 11-én a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, elfogadták a tavalyi évről szóló beszámolót, az idei tervet. A küldöttgyűlés előtt harmadik alkalommal került sor a Dunaújváros Kézművességéért díjak átadására.

A díj azon kisvállalkozók, iparos emberek életpályáját ismeri el, akik kiemelkedőt alkottak egy-egy szakma, szolgáltatás helyi történetében. Az elismerést idén négyen vehették át: Erdőssy Ágnes női szabó, Erdőssy Erika kozmetikus, Juhász Imréné férfiszabó, Kovács János vendéglős (A méltatások alább olvashatók!).

 

A küldöttgyűlés elfogadta a tavalyi évre vonatkozó terv teljesüléséről szóló beszámolót. A szakmai munkáról kiküldött anyag egyes, fontosabb elemeit Hegyiné Tóth Noémi titkár ismertette, egészítette ki prezentációjában. Kifejtette, hogy 2017-ben az ismétlődő feladatok ellátása mellett kiemelt hangsúlyt kapott a vállalkozók számára nyújtott információszolgáltatások bővítése, a város és a térség hivatalaival, oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, gazdálkodó szervezeteivel a szakmai együttműködések erősítése, valamint a pályaorientációs tevékenység fejlesztése. A kamara egyik legfontosabb feladata, hogy a saját eszközrendszerével segítse a vállalkozások működését. Ezt elsősorban információszolgáltatással tudja támogatni, ezt a célt szolgálják rendezvényeik. Rendezvényprogramjukat igyekeztek a vállalkozói igényekhez igazítani, az aktuális törvényi változásokról minél több területet érintően számot adni. Az elmúlt évben számos, színvonalas előadás, szakmai fórum igazolta a kamara ilyen irányú törekvését.

 

A tavalyi gazdálkodásról szóló előterjesztést, a mérlegbeszámolót, a könyvvizsgálói jelentést is felfogadta a közgyűlés. Králik Gyula elnök elmondta, az elmúlt esztendő szakmai munka és gazdálkodás szempontjából is kiemelkedő volt. Ezt az ellenőrző bizottság elnöke, Matuss Péter is megerősített, valamint az idei terv kapcsán is kifejtette: a kamara feladatának és szerepének megfelelően állította össze a munkatervet. A munkatervhez tartozó költségvetést megalapozottnak, és reálisan teljesíthetőnek találta az ellenőrző bizottság. (Az idei év szakmai terveiről Hegyiné Tóth Noémi titkárral külön készítettünk interjút.)

 

A városi kamara tevékenységének, sikeres szakmai munkájának közvetett elismerését jelenti az is, hogy a küldöttek döntő többsége jelen volt a küldöttgyűlésen, és ez elfoglalt vállalkozásvezetőkről lévén szó, nem kis dolog. A résztvevők a hivatalos programot követően még hosszasan elidőztek a kialakult kötetlen beszélgetésen is.

 

Dunaújváros Kézművességéért díj kitüntetettjei:

 

Erdőssy Ágnes női szabó

Erdőssy Ágnes Bikácson született, ott végezte az általános iskolát. Gyakorlati tanárnője korán felfigyelt kreativitására, jó kézügyességére. Kiállításokon mutatta be a tanítványa által készített termékeket, és felhívta a szülők figyelmét gyermekük tehetségére.

 

Így adott volt, hogy női szabónak tanul, Székesfehérvárra járt iskolába, a gyakorlatot pedig Dunaújvárosban, Lángnénál végezte. Az akkori idők nem kedveztek a vállalkozóvá – kisiparossá- váláshoz, Áginak is másfél évet kellett várnia arra, hogy megkapja az iparigazolványát. Női szabó kisiparosként nagyon hamar népszerűvé vált, hiszen ő már akkor egyedi ruhákat készített, amikor a szakmában a megélhetést még a szériamunka jelentette.

 

Erdőssy Ági sokkal több, mint női szabó. Ő nemcsak megvarrja a ruhát, de megtervezi, beszerzi a hozzá szükséges anyagot és abból valami egyedit alkot. Visszajáró megrendelői már csak annyit mondanak, milyen alkalomra kell a ruha, a többi az ő dolga. Tudja, hogy adott megrendelője alkatához, egyéniségéhez mi áll jól, és azt a ruhát készíti el. Olyan bizalmi kapcsolat alakul ki megrendelő és vállalkozó között, amiből mindketten profitálnak.

 

Szívesen adja át tudását, rövid ideig oktatóként is dolgozott a Lorántffy iskolában, de a tanítás mellett az ipargyakorlásra kevés ideje maradt, így az utóbbi mellett döntött. Persze kisiparosként-vállalkozóként is igyekezett továbbadni tudását, több mint 15 szakmunkástanuló gyakorlati képzését végezte a mai napig.

 

Erdőssy Ági mindig szeretett a háttérben maradni, nem dicsekedett azzal, hogy hány manökenre készített ruhát, hány hírességnek varrt, munkájának, megrendelőivel kialakított kapcsolatainak köszönhetően mégis alig van, aki ne ismerné a városban nevét. És ne a szakma legjobbjaként beszélne róla.

 

Erdőssy Ágnes kézműves munkájával, munkakultúrájával sokat tett a város kézművességének elismertetéséért, követendő például szolgál a fiatal vállalkozó generáció számára is.

 

Erdőssy Erika kozmetikus

Erdőssy Erika Sztálinvárosban született, iskoláit is itt végezte. A Rudas Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése után ösztöndíjasként egy évet a Dunaferrben dolgozott, közgazdasági szakmában. A kozmetikus szakmát Budapesten tanulta, gyakorlati idejét a Dunaújvárosi Vegyesipari Vállalatnál végezte.  Ahogy megszerezte a mestervizsgához előirt gyakorlatot, mestervizsgát tett.

 

1983-ban váltott vállalkozói igazolványt, az azóta eltelt 35 év alatt 60 szakmunkástanulót nevelt, tanulói közül többen eljutottak a Szakma Kiváló Tanulója verseny döntőjéig.

 

Erika a szakmunkásvizsgával, illetve a mestervizsgával nem fejezte be a szakma elsajátítását, folyamatosan részt vesz kiállításokon, továbbképzéseken, bemutatókon. Az ott látottakat-hallottakat saját vállalkozásában is alkalmazza.  Nemcsak arra figyel, hogy modern, korszerű gépekkel dolgozzon, hanem arra is, hogy az alkalmazott anyagok a legkorszerűbbek legyenek.

 

Mint minden szakma, a kozmetikus szakma is folyamatosan fejlődik, ennek megfelelően a legmodernebb technológiák alkalmazása mellett natúr, színezék és illatmentes anyagokkal dolgozik.  Mindezeknek és pontos, precíz munkájának köszönhetően nagyon rövid idő alatt kialakította vendégkörét, mely állandó, visszajáró vendégekből áll.

 

A nagyon sok elfoglaltságot jelentő szakmai munkája mellett számára a kikapcsolódást a túrázás, az utazás jelenti. Kívánjuk, hogy még hosszú időn keresztül a tőle megszokott magas színvonalon gyakorolja ezt a szép szakmát és reméljük, hogy az általa nevelt szakmunkástanulók sokat át tudtak venni szakmai tudásából, szakmaszeretetéből, emberi tartásából – a kézműves kultúra megbecsüléséből.

 

Juhász Imréné férfi szabó

Juhász Imréné Pakson született, az általános iskolát Dunaföldváron végezte. Szakmáját ő is, mint akkoriban legtöbben, a Vegyesipari Vállalatnál sajátította el, az iskolaévek után ott is maradt a vállalatnál, és tanult szakmájában dolgozott tovább.

 

Jelentős állomás volt számára – és családja számára – az 1991-es év. Vállalkozói igazolványt váltott, és az akkor felépült Piac Téri Szolgáltatóházban elkezdte máig tartó  tevékenységét.

Szabósága attól vált kedveltté, hogy az első perctől kezdve maximálisan a lakossági igények maradéktalan kielégítésére törekedett. Megrendelői elégedettek és el sem tudják képzelni, hogy máshol rendeljenek ruhát, végeztessenek átalakítást, mint Juhászéknál.

 

Hosszú időn keresztül férjével közösen dolgozott, a betérő megrendelők nemcsak kifogástalan munkát kaptak, hanem egy-egy kedves, baráti szót, kifogástalan kiszolgálást is.

 

A mai rohanó világban jó érzés bemenni egy olyan kézműves műhelybe, ahol a megrendelő tudja, hogy a mester szakmája minden fogását jól ismeri, és ha ideje van láthatja is, hogy alakul át az anyag inggé, ruhává, öltönnyé. Mert egy igazi kézműves nemcsak vállalkozó, hanem alkotó is. Az igazi méltatást azok a termékek jelentik, amik kezei közül kikerülnek. Legyen is ez így még hosszú évekig ebben a kis szabóságban is.

 

Kovács János vendéglős

Kovács János Pomázon született, 1954-ben költözött családja Sztálinvárosba. Az általános iskola alatt zongorázni tanult, első együttese akkor alakult meg, amikor szakmunkásképzőbe járt, ahol esztergályos képesítést szerzett. Csoki, hiszen ezen a becenéven ismeri mindenki, szakmájában csak rövid ideig dolgozott, a hivatásos zenészi pályát választotta. A Kohász étterem akkori vezetőjének kérésére alakították meg az Anonimus együttest, amely négy évig a Kohászban, majd a Hangulat presszóban biztosította az élőzenét.

 

A vendéglátás világa ebben az időben szippantotta magába Kovács Jánost, továbbtanult, elvégezte az üzletvezetőképzőt. A zenekar feloszlása után a Kohász, majd a Béke étteremben lett üzletvezető-helyettes. 1980-ban pedig a Hangulat presszó vezetőjének nevezték ki. Nyolc év után került át a Béke étterembe, ahol új üzletformát alakítottak ki: a közétkeztetés, az ala carte étterem, a diszkó, az élőzene, a műsoros estek felkapott hellyé tették a Békét. Szolgáltatásaikkal számos rendezvényen (Motorcsónak VB, Tánc VB, Vasas Nap, stb.) találkozhattunk, gyermekétkeztetés, munkahelyi étterem, büfé, rácalmási közétkeztetés is a profiljukba került.

 

A vevői igények átalakulása, a vendéglátás profiljának megváltozása miatt Csokinak kényszerűen át kellett alakítania vállalkozásuk kínálatát, ma a fő profilt a közétkeztetés és az ételkiszállítás jelenti. Elképzeléseit nem adta fel, továbbra is próbálkoznak élőzenés, diszkós, retró diszkós rendezvényekkel, esküvők, egyéb zártkörű rendezvények megrendezésével. Sok sikert kívánunk ezekhez, hiszen Kovács János Csoki pályája során ilyen színvonalas rendezvényekkel, szolgáltatásokkal írta be nevét a városi vendéglátás történetébe.