Üdvözöljük a

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2018 Február >>
KeSzeCsüSzoVa
   1234
567891011
12131415161718
192021222324
262728    

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

2016. február 8.

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban, vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. Beadási határidő: 2016. augusztus 1-től.

Alapvető cél

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban, vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

Rendelkezésre álló forrás

A rendelkezésre álló forrás: 15 Mrd forint.

Támogatott pályázatok várható száma: 500-4500 db

A támogatás mértéke

Csekély összegű támogatásként maximum 100%, amennyiben a pályázó csekély összegű támogatás igénybevételére (már) nem jogosult, 50%, megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében 75%.

Támogatás összege: minimum 1,9 M Ft - maximum 30 M Ft.

Pályázók köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

a)    rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és

b)    amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek a Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

c)    az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

d)    mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

 

Jogi forma szerint:

a)    Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok

b)    SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

c)    kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek

d)    szövetkezetek

Megvalósulás helyszíne Magyarország, kivéve Pest megye és Budapest.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

a) amelynek a saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

c) amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

d) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt vagy mérlegfőösszeget.

Kötelezettségvállalás

Statisztikai állományi létszám növekedést eredményező gyakornok foglalkoztatása 9 hónapon keresztül támogatásból és további 4,5 hónap saját forrásból.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható, kötelező tevékenységek:

a)    Gyakornokok foglalkoztatása

1)   25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,

2)   iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,

3)   a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,

4)   a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,

5)   a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően,

6)   a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.

b)    Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység

A projekt megvalósítása során egy (legalább középfokú végzettségű) szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

c)    Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.

d)    Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a)    Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása

b)    A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése.

c)    A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

d)    Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

Elszámolható

költségek

1.    Gyakornok foglalkoztatása

Célcsoporttagok havi munkabére és járulékai, minimum a garantált bérminimum összegében.

 

2.    Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatásának költsége, maximum havi bruttó 75.000,- Ft mértékéig.

 

3.    Adminisztrációs feladatok ellátása (max. 1%)

Dokumentáció, irattárazás, posta, telekommunikáció, stb.

 

4.    Kötelezően előírt nyilvánosság (max. 0,5%)


5.    Eszközök, immateriális javak

A gyakornok foglalkoztatási körülményeinek kialakításához

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (max. 300.000,- Ft/gyakornok)

b)Beruházáshoz kapcsolódó költségek (max 25%)
c) Immateriális javak beszerzése


6.    Infrastrukturális, ingatlan beruházás (max. 25%)

A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházások.

 

7.    Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása

Projektidőszak

Minimum 9-maximum 15 hónap, de legkésőbb 2019.11.30.

Illetékes hatóság

NGM - Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Beadási határidő

2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig.

 

A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2016.02.03.

Kiíró: GINOP
Közzététel időpontja: 2016. 02. 03.
Beadási határidő: 2018. 07. 31.
Csatolt állományok: